Ker je v tem letnem času povečano število obolelih otrok, Vas še enkrat obveščamo, da lahko uveljavljate  boleznino, če je le ta odsoten 14 delovnih dni.

Boleznino lahko uveljavite z zdravniškim potrdilom, ki vam ga izda zdravnik.