V mesecu novembru smo obeležili mednarodni dan strpnosti in se skupaj s šolo pridružili nacionalnemu projektu društva Eksena: Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, čigar osrednja tema je bila STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJEMO RAZLIKE MED NAMI.

Želeli smo slediti ciljem, da pri otrocih vseh starosti spodbujamo pozitiven odnos do raznolikosti in razvijamo razumevanje, sprejemanje in spoštovanje do drugih ljudi. Ves teden smo posebej posvetili medsebojnemu sodelovanju, prijateljskim odnosom in strpnosti, poslušali smo veliko različnih pravljic in pesmi o prijateljstvu. Ugotavljali smo, kaj pomeni “biti strpen”. Otroci so se primerno starostnemu obdobju seznanili s pravljicama Drugačen ter Dinozaver Tiko in veliki zob ter poslušali oz. se naučili pripadajočo pesmico.

Po navodilih in usmeritvah društva Eksena smo v skupinah prilagojeno starosti izvedli pogovore in ustvarjalne delavnice. Otroke smo spodbudili k razmišljanju o počutju glavnih junakov pravljic v začetku in na koncu zgodbe in ugotavljali, kako se počutimo mi, ko se do nas kdo vede prijazno in obratno.

Nadaljevali z likovnim ustvarjanjem, kjer smo glede na starost otrok izbrali ustrezne likovne tehnike. Likovna dela smo razstavili v igralnicah in skupnih prostorih, nekatera izmed njih tudi poslali na nacionalni natečaj društva Eksena.

Drugačen

Dinozaver Tiko in veliki zob

Krog prijateljstva in rajanje z Dinozavrom Tikom in prijatelji

Drevo prijateljstva

Odejica prijateljstva

Mavrična ribica