Spoštovani!

Zaradi obolelih delavk v šolski kuhinji ne moremo zagotavljati prehrane otrokom vrtca, zato se vrtec ZAPRE.

ZAPRTJE VRTCA bo trajalo en teden to je od 24 do 28. 1. 2022.

S spoštovanjem,

Darko Škerget

ravnatelj

                                                                                                                                                                Vodja vrtca

                             Sabina Zorko